Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

2625 maart 1990

  
  25 maart 1990

Maandelijkse boodschap van Onze Lieve Vrouw aan Marija Pavlovic voor de hele wereld: "Lieve kinderen! Ik ben met u zelfs wanneer u zich hier niet bewust van bent. Ik wil u beschermen van alles waardoor satan u kan vernietigen. Zoals ik Jezus in Mijn schoot droeg, zo wens Ik u ook naar de Hemel te dragen, lieve kinderen. God wenst u te redden en geeft u boodschappen door de mensen, door de natuur en zo vele zaken die u enkel pogen bij te brengen dat u van richting moet veranderen in het leven. Begrijp daarom ook, kleine kinderen, de grootsheid van het geschenk dat God u geeft door Mij, opdat Ik u met Mijn mantel zou kunnen beschermen en u leiden tot de vreugde van het leven. Dank om aan Mijn oproep gehoor te hebben gegeven.

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)