Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

2226 december 1983

  
  26 december 1983

Tot Ivan omtrent een vraag die gesteld werd door Vader Laurentin: "Onze Lieve Vrouw bidt hiervoor. Dat hij, die dit onderneemt, dit in gebed doet. Het is hierin dat hij zijn inspiratie zal vinden."

Tot Jelena Vasilj: "Kinderen, bid, bid nog meer. Zeg niet dat Ik steeds maar herhaal om te bidden Ik kan u niets anders zeggen. U had het nodig om deze Kerstmis in gebed te beleven. U hebt zich erg op dit kerstfeest verheugd, maar uw harten hebben nog niet bereikt en beleefd wat u verlangt. Niemand heeft zich in zijn kamer teruggetrokken om Jezus te bedanken."

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)