Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

224 december 1983

  
  4 december 1983

Tot Jelena: "Bid! Bid! Bid alleen maar! Het gebed moet voor u niet alleen een gewoonte, maar tevens een bron van geluk zijn. U moet leven van het gebed."

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)