Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

2616 juni 1983

  
  16 juni 1983

Naar aanleiding van haar wens van 25 mei somt Onze Lieve Vrouw aan Jelena Vasilj de regels op waaraan de leden van de gebedsgroep zich moeten houden:

1. Zie af van elk hartstochtelijk en ongeordend verlangen. Vermijd TV en vooral de schadelijke uitzendingen, het buitensporig sporten, het ongepast genieten van eten, drank, alkohol, tabak, enz...

2. Verlaat u zonder enige beperking op God.

3. Ban voorgoed elke angst. Voor wie op God vertrouwt is er geen plaats voor angst in het hart. Moeilijkheden zullen er altijd zijn, maar deze dienen voor de geestelijke groei en voor het geven van eer tot God.

4. Heb uw vijanden lief en sluit elke vorm van haat, verbittering en oordeel uit uw hart. Bid voor uw vijanden en vraag Gods zegen over hen.

5. Vast twee maal wekelijks op water en brood en kom minstens n keer per week met uw gebedsgroep samen.

6. Besteed dagelijk minstens drie uur aan gebed, waarvan 's morgens en 's avonds minstens een half uur. Het bijwonen van de Heilige Mis en het bidden van de Rozenkrans zijn in deze tijd inbegrepen. Plan gebedsmomenten tijdens de dag en ontvang de Heilige Communie elke keer als de omstandigheden dit toelaten. Bid met grote ingetogenheid. Heb geen oog voor het uurwerk maar verlaat u op Gods genade. Wees niet teveel bezorgd over de wereldse zaken. Vertrouw dit in gebed toe aan de Hemelse Vader. Te grote bezorgdheid verbreekt de innerlijke rust en leidt u te veel af tijdens het gebed. God zal zijn medewerking verlenen voor een goede afloop van alle aarde aangelegenheden wanneer u op uw beurt ook uw best doet voor Gods zaak. Diegenen die school lopen of gaan werken, besteden 's morgens en 's avonds een half uur aan het gebed en gaan, indien mogelijk, naar de Eucharistie. De geest van het gebed moet u altijd vergezellen, met name tijdens het dagelijkse werk dient uw geest te zijn afgestemd op het gebed.

7. Wees ten allen tijde op uw hoede, want de duivel bekoort allen en vooral zij die besloten hebben zich toe te leggen op God. Hij zal hen toefluisteren dat ze teveel bidden, teveel vasten en dat ze net als andere jongeren ook hun vertier mogen hebben. Sla hier geen acht op, maar luister integendeel naar de stem van Maria. Iemand die zich gesterkt voelt door het geloof, kan door de duivel niet meer verleid worden.

8. Bid veel voor de bisschop en zij die verantwoordelijkheid dragen binnen de kerk. Minstens de helft van uw gebed en vasten dient hieraan te worden besteed.

Nog tot Jelena Vasilj: "Ik ben naar deze wereld gekomen om te zeggen dat God de waarheid is, dat Hij bestaat. In Hem ligt het ware geluk en de volheid van het leven. Ik ben naar hier gekomen als Koningin van de Vrede om aan de wereld te zeggen dat de vrede noodzakelijk is voor het geluk van de wereld. In God is de ware vrede, van waaruit de ware vreugde voortkomt."

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)