Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

2225 maart 1994

  
  25 maart 1994

Maandelijkse boodschap van Onze Lieve Vrouw aan Marija Pavlovic voor de hele wereld: "Lieve kinderen! Vandaag verheug Ik Mij met u en nodig Ik u allen uit om u open te stellen voor Mij om zo een hulpmiddel worden in Mijn handen voor de redding van de wereld. Ik wens, kleine kinderen, dat ieder van u, die de geur heeft waargenomen van de heiligheid, Mijn boodschappen die Ik u geef, in u draagt om ze uit te dragen naar de wereld, hunkerend naar God en Zijn liefde. Ik dank u omdat u met zo'n aantal gehoor hebt gegeven en Ik zegen u allen met Mijn Moederlijke Zegen. Dank om aan Mijn oproep gehoor te hebben gegeven."

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)