Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

2225 oktober 1998

  
  25 oktober 1998

Maandelijkse booschap van Onze Lieve Vrouw aan Marija Pavlovic voor de hele wereld: "Lieve kinderen! Vandaag vraag Ik u om dichter bij Mijn Onbevlekte Hart te komen. Ik vraag u om binnen uw families het vuur van de eerste dagen, wanneer Ik u opriep tot vasten, gebed en bekering, te hernieuwen. Kleine kinderen. U aanvaardde Mijn boodschappen met open harten, alhoewel u niet wist wat bidden was. Vandaag vraag Ik om u volledig voor Mij te openen zodat Ik u kan omvormen en leiden op de weg naar het Hart van Mijn Zoon, Jezus, zodat Hij u kan vullen met Zijn Liefde. Enkel op deze wijze, kleine kinderen, zult u de ware vrede vinden, de vrede die enkel God u schenkt. Dank om aan Mijn oproep gevolg te hebben gegeven."

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)