Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

jan

1720 april 2009

  
 

21 april 2009

Garabandal: Overlijden van Marie-Loli [Mazon] Lafleur-Gonzalez


Mari-Loli (Mazon) Lafleur-Gonzalez
°1 mei 1949 - † 20 april 2009


Marie-Loli (Mazon) Gonzalez, één van de ziensters van Garabandal en het meisje aan wie Onze Lieve Vrouw de datum van de Grote Waarschuwing toevertrouwde, is deze avond, na een lang aanslepende ziekte overleden.

Na de verschijningen op 13 november 1965 had Mari-Loli nog gesprekken [geen verschijningen] met Onze Lieve Vrouw. Hieronder volgt de tekst van een brief geschreven door haar op 7 februari 1966:

"Ik had een gesprek met Onze Lieve Vrouw. Ze heeft mij verteld dat ik heel wat te lijden zou hebben in deze wereld, dat ik vele beproevingen zou moeten doorstaan en dat dit de oorzaak zou zijn van het grootste deel van mijn lijden. Ik vroeg Haar om mij te zeggen of ik kloosterzuster zou worden, maar hierop gaf Zij geen antwoord. Zij vertelde mij dat het Haar tevreden stelde dat ik het internaat volgde. Ik vroeg Haar ook of Zij nog zou terugkeren om tot mij te "spreken", maar opnieuw gaf ze geen antwoord.
Ik vroeg Haar of zij aan mijn vader een teken van echtheid zou geven over de verschijningen, zodat hij zou geloven. Ze antwoordde hierop dat niet alleen mijn vader, maar ook alle anderen "heel spoedig" in de verschijningen zouden geloven.
Mijn opofferingen stelden haar tevreden, maar ik moest elke dag beter worden en in alle dingen meer boete doen en ik moest elke dag de Rozenkrans bidden, een gebed dat Haar zo zeer genegen is. Ze vertelde ook dat Zij van ieder van ons houdt en dat Zij van ons verlangt dat wij goed zouden zijn voor elkaar zodat wij allen tezamen met Haar zouden verenigd zijn in de Hemel."

Loli heeft veel geleden in haar leven. Eerst waren er de twijfels over de verschijningen, iets wat Maria had voorspeld. Daarna kwamen de ziekten. Eerst was er lupus [een huidziekte] en sedert 2001 had ze fibrose [bindweefselvermeerdering] aan de longen. Uiteindelijk is Mari-Loli eergisteren, op 21 april 2009, aan haar ziekte overleden.

Net zoals te Medjugorje, waren er in Garabandal duizenden verschijningen. Het stenen pad dat naar de pijnbomen leidt doet erg denken aan het stenen pad dat leidt naar de berg der verschijnigen te Medjugorje. Garabandal is een van de mooiste verschijningsplaatsen en men heeft er het gevoel dat men zich op het dak van de wereld bevindt. De weiden zijn er prachtig groen en als men naar het zuiden kijkt, ziet men de hoge pieken van het Cantabrische gebergte. Het landschap is adembenemend. De stilte is er heilig.

In 1991 had Michael Brown van Spirit Daily een interview met haar:

Michael: "hebt u ooit opgeteld hoe dikwijls u de Heilige Maagd hebt gezien?"

Mari-Loli: "Neen, maar gedurende een jaar was het zeker elke dag en soms meer dan eens per dag."

Michael: "Waren er lichtstralen rondom Haar?"

Mari-Loli: "Het was heel helder. Hoewel het nacht was, leek het overdag, omdat alles zo helder was."

Michael: "Hebt u ooit Haar voeten gezien?"

Mari-Loli: "Neen."

Michael: "En droeg Zij steeds een wit kleed?"

Mari-Lolo: "Ja, en een blauwe mantel."

Michael: "Zag zij er ooit anders uit."

Mari-Loli: "Eén keer was Zij in het bruin gekleed."

Michael: "Haar gelaat. Leek dit op het gelaat van iemand die u ooit op TV of in een film hebt gezien. Wat het iets als dat?"

Mari-Loli: "Neen, ik denk niet dat er iemand is die op Haar lijkt, maar het is voor mij moeilijk om dit uit te leggen, omdat het beeld mij niet meer zo duidelijk is."

Michael: "Herinnert u zich dat u ooit een kelk hebt gezien, waarin bloed druipte?"

Mari-Loli: "Ja"

Michael: "En de kroon. Als Zij u de kroon gaf om vast te houden, zag u dan juwelen?"

Mari-Loli: "Het was zoals sterren, twaalf sterren."

Michael: "En was het vasthouden van Jezus hetzelfde?"

Mari-Loli: "Ja"

Michael: "Welke kleur had Jezus' haar?"

Mari-Loli: "Bruin."

Michael: "Donkere huid?"

Mari-Loli: "Niet in het bijzonder. Eerder getint."

Michael: "En de kleur van Zijn ogen?"

Mari-Loli: "Bruin. Bruine ogen."

Michael: "Ik las dat, wanneer jullie tezamen de Heilige Maagd zagen, jullie soms bedroefd waren omwille van de trieste dingen die Zij vertelde. Kunt u over een van deze droeve dingen vertellen?"

Mari-Loli: "Ja, over de straffen. Ik kan het mij niet meer herinneren wanneer precies, maar het ging over de straffen: wanneer de wereld niet zou veranderen, zou er een grote straf komen."

Michael: "Denkt u dat deze nabij is?"

Mari-Loli: "Ik heb het gevoel dat er een tussenkomst van God moet komen. Het ziet er niet naar uit dat de mensen zullen terugkeren tot God."

Michael: "Bent u verbaasd dat het allemaal zo lang duurt?" [Mari-Loli is de enige zienster die de datum van de waarschuwing kent.]

Mari-Loli: "Ik weet op welke dag, in welk jaar het zal gebeuren. Over de straf: ik was toen zo klein."

Michael: "Mari-Loli, ik weet dat u niets mag onthullen over wat geheim is. Maar u kent het jaar van de waarschuwing. Deze dag is nog niet voorbij?"

Mari-Loli: "Neen. Ik ben niet bevreesd voor die dag, maar voor het slechte in de wereld."

Michael: "Had u ooit twijfels over de verschijningen van de Heilige Maagd?"

Mari-Loli: "Ik herinner mij dit niet zo duidelijk, maar het leek of alles iemand anders overkomen was en niet mij. Het is zo vele jaren geleden."

Michael: "Als ik zestig jaar zou worden, zou ik dan lang genoeg leven om de Waarschuwing te zien?"

Mari-Loli: "Dat is een strikvraag!", lachte ze weg

Michael: "En gaat u de Waarschuwing zien?"

Mari-Loli: "Wel, ik hoop het alleszins."


Conchita Gonzalez en Mari-Loli (Mazon) Gonzalez