Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

262 juni 2009

  
 

2 juni 2009

Maandelijkse boodschap van Onze Lieve Vrouw aan Mirjana Dragicevic voor hen die Gods liefde nog niet kennen:

"Lieve kinderen! Mijn Liefde zoekt uw volledige en onvoorwaardelijke liefde, die u niet onveranderd zal laten, maar u in de plaats daarvan zal veranderen en onderwijzen om in Mijn Zoon te vertrouwen. Mijn kinderen, met Mijn Liefde red Ik u en maak Ik u tot ware getuigen van de goedheid van Mijn Zoon. Wees daarom niet bevreesd, Mijn kinderen om van de liefde te getuigen in de naam van Mijn Zoon. Dank u."

Mirjana zei: "Onze Lieve Vrouw zegende alle aanwezigen en alle meegebrachte religieuze artikelen. Toen Onze Lieve Vrouw wegging, kon ik het Kruis waarnemen en waar het horizontale en vertikale gedeelte elkaar snijden, zag ik het Heilig Hart dat omringd was met een doornenkroon. Onze Lieve Vrouw was niet bedroefd."

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)