Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

221 januari 1982

  
  1 Januari 1982

De verschijningen die vanaf juli 1981 dikwijls in de kerk hebben plaatsgehad, waar ze zich spontaan tegen het eind van het Rozenkransgebed voordeden, worden nu verplaatst naar het vertrek dat als bergruimte diende tegenover de sacristie, om alle nieuwsgierigheid van de kant van de pelgrims en iedere uitdaging tegenover de politie te vermijden. Vandaar dat dit vertrek werd schoongemaakt en verfraaid.

Van toen af aan werd het de 'kapel van de verschijningen' genoemd. Vr eind februari is deze overplaatsing definitief, op zeer zeldzame uitzonderingen na (in de sacristie als de 'kapel' overvol is of wanneer er medische onderzoeken plaatshebben).

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)