Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

2225 februari 2000

  
  25 februari 2000

Maandelijkse boodschap van Onze Lieve Vrouw aan Marija Pavlovic voor de hele wereld: "Lieve kinderen! Ontwaak uit de slaap van ongeloof en zonde, omdat dit een tijd van genade is die God u schenkt. Gebruik deze tijd en zoek de genade van het genezen van uw hart door God, zodat u God en de mensen kunt zien met het hart. Bid in het bijzonder voor hen die nog niet gekomen zijn tot Gods liefde en getuig met uw leven opdat ook zij God en Zijn onmetelijke liefde zouden leren kennen. Dank om aan Mijn oproep gehoor te hebben gegeven.

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)