Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

2229 augustus 1983

  
 

29 augustus 1983

Tot een groep jongeren alvorens ze samen op bedevaart vertrekken naar Siroki Brijeg voor een jongerenfestival: "Ik wens dat u bidt tijdens de hele reis en dit tot eer van God. Daar zult u andere jongeren kunnen ontmoeten. Breng Mijn boodschappen over. Aarzel niet om er over te spreken. Sommigen zullen luisteren en beginnen bidden en vasten, maar ze zullen vlug vermoeid worden en zo de genaden verliezen die ze bekomen hadden."

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)