Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

262 september 2011

  
 

2 september 2011

Maandelijkse boodschap van Maria aan Mirjana Dragicevic voor hen die Gods liefde nog niet kennen:

"Lieve kinderen, met geheel Mijn hart en ziel vol van geloof en liefde voor de Hemelse Vader, heb ik u Mijn Zoon gegeven, en geef Ik Hem opnieuw voor u. Mijn Zoon heeft aan u, de mensen van de hele wereld, de enige, ware God en Zijn Liefde, ter kennis gebracht. Hij heeft u op het pad van waarheid geleid en u tot broers en zussen gemaakt. Daarom, Mijn kinderen, dwaal niet rond en sluit uw hart niet voor deze waarheid. Alles rondom u is voorbijgaand en alles valt uit elkaar, enkel Gods glorie blijft. Daarom, verzaak aan alles wat u van de Heer verwijdert. Aanbid Hem alleen, omdat Hij de enige, ware God is. Ik ben met u en Ik zal met u blijven. Ik bid vooral voor de herders, zodat ze ware vertegenwoordigers van Mijn Zoon mogen zijn en u met liefde op het pad van de waarheid zouden leiden. Dank u."