Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

2225 april 2002

  
  25 april 2002

Maandelijkse boodschap van Onze Lieve Vrouw aan Marija Pavlovic voor de hele wereld: "Lieve kinderen! Verheug u met Mij tijdens deze lente wanneer de hele natuur ontwaakt en uw hart verlangt naar verandering. Open uzelf, kleine kinderen, en bidt. Vergeet niet dat Ik met u ben en ernaar verlang om u allen tot Mijn Zoon te brengen, zodat Hij u de gave van oprechte liefde voor God en alles wat van Hem is, kan schenken. Open uzelf voor het gebed en zoek naar de bekering van uw harten tot God. Hij ziet alles en voorziet alles. Dank om aan Mijn oproep gevolg te hebben gegeven."

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)