Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

jan

1711 april 1982 (Pasen)

  
  11 april 1982 (Pasen)

Over het vormen van gebedsgroepen: "Het is nodig, maar niet alleen hier. Gebedsgroepen zijn nodig in elke parochie."

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)