Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

2629 augustus 1982

  
  29 augustus 1982

Over de verschijningen die verdeeldheid hebben gebracht onder de priesters in Herzegovina: "Ik heb niet gekozen voor uw verdeeldheid. Integendeel, Mijn wens is dat u eendrachtig bent. Vergeet niet dat Ik de Koningin van de Vrede ben. Als u een daadwerkelijk advies wilt: Ik ben de Moeder die komt voor Haar kinderen, Ik kan niets doen zonder de hulp van God. Ook ik, evenals u, moet bidden. Het is daarom dat Ik enkel tot u kan zeggen; Bid, vast en doe boete om de zwakken te helpen. Het spijt Mij als Mijn antwoord u niet voldoet. Misschien wilt u het niet begrijpen."

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)