Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

261 maart 1983

  
 

1 maart 1983

De situatie verandert enigszins sedert half december 1982. Jelena Vasilj, geboren op 14 mei 1972, krijgt "innerlijke stemmen" te horen van Onze Lieve Vrouw. Vanaf maart 1983 is dit ook het geval voor elfjarige Marijanna Vasilj. Deze boodschappen zijn "aanvullingen" bij de overige boodschappen van de zieners. Beide meisjes zijn geen familie van elkaar. In 1982 richtte Onze Lieve Vrouw een gebedsgroep op te Medjugorje en verzamelde hiervoor enkele jongeren. De gebedsgroep werd geleid door Marija en Ivan en de twee meisjes Vasilj.

Tot Jelena: "Schrijf alle lessen op die Ik u voor het geestelijke leven heb gegeven. Later moet u ze aan de kerkelijke autoriteiten overhandigen."

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)