Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

2628 februari 1985

  
  28 februari 1985

Boodschap van Onze Lieve Vrouw aan Marija Pavlovic voor de hele parochie: "Lieve kinderen! Vandaag roep ik u op om deze week de woorden 'Ik bemin God' na te leven. Lieve kinderen! Door liefde bereikt u alles, zelfs dat wat u denkt dat onmogelijk is. God wenst dat deze parochie Hem volledig toebehoort en dat is wat Ik ook wil. Dank om aan Mijn oproep gehoor te hebben gegeven."

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)