Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

jan

1725 december 1986: Kerstmis

  
  25 december 1986: Kerstmis

Wekelijkse boodschap van Onze Lieve Vrouw aan Marija Pavlovic voor de parochie: "Lieve kinderen! Vandaag bedank ook Ik de Heer voor alles wat Hij voor Mij doet, vooral voor het geschenk dat Ik ook vandaag bij u kan zijn. Lieve kinderen! Dit is de tijd waarin de Vader bijzondere genaden verleent aan al diegenen met een open hart. Ik zegen u en wens dat ook u, lieve kinderen, gevoelig wordt voor de genaden en alles ter beschikking stelt van God zodat Hij door u mag verheerlijkt worden. Mijn hart volgt voorzichtig uw vooruitgang. Dank om aan Mijn oproep gehoor te hebben gegeven."

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)