Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

2625 mei 1998

  
  25 mei 1998

Maandelijkse boodschap van Onze Lieve Vrouw aan Marija Pavlovic voor de hele wereld: "Lieve kinderen! Vandaag vraag Ik u om door gebed en boete uzelf voor te bereiden op de komst van Heilige Geest. Kleine kinderen! Dit is een tijd van genade en daarom vraag Ik u opnieuw om te beslissen voor God, de Schepper. Sta Hem toe om u om te vormen en te veranderen. Dat uw harten mogen voorbereid zijn om te luisteren en te leven naar alles wat de Heilige Geest in Zijn plannen heeft voor elk van u. Kleine kinderen, sta toe dat de Heilige Geest u leidt op de weg naar de redding tot het eeuwige leven. Dank om aan Mijn oproep gehoor te hebben gegeven."

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)