Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

2625 juni 2002

  
  25 juni 2002

1. Maandelijkse boodschap van Onze Lieve Vrouw aan Marija Pavlovic voor de hele wereld: Lieve kinderen! Vandaag bid ik met en voor u opdat de Heilige Geest uw geloof zou mogen versterken en u nog meer boodschappen zou mogen aanvaarden dan deze die Ik u hier geef op deze Heilige Plaats. Kleine kinderen, begrijp dat dit een tijd van genade is voor ieder van u, en met Mij, kleine kinderen, bent u veilig. Ik wens u allen op de weg naar het heiligdom te leiden. Leef naar Mijn boodschappen en zet elk woord dat Ik u doorgeef in uw leven om. Dat ze dierbaar mogen zijn voor u, want ze komen uit de Hemel. Dank om aan Mijn oproep gehoor te hebben gegeven."

2. Jaarlijkse verschijning van Maria aan Ivanka Ivankovic-Elez. Ivanka was de tweede zieneres die alle tien de geheimen ontving, waarna de dagelijkse verschijningen op 7 mei 1985 ophielden. Onze Lieve Vrouw beloofde Ivanka dat ze elk jaar nog aan haar zou verschijnen op 25 juni, de verjaardag van de verschijningen. Dit jaar verscheen Maria aan Ivanka bij haar thuis. Ze was samen met haar familie, echtgenoot en drie kinderen en de verschijning duurde 6 minuten.

Onze Lieve Vrouw gaf de volgende boodschap: "Lieve kinderen! Wees nooit vermoeid in het gebed. Bid! Bid! Bid!"

Onze Lieve Vrouw vertelde aan Ivanka een aantal nieuwe feiten over Haar leven. Zij gaf ons Haar Moederlijke Zegen. Maria was vreugdevol.

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)