Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

2225 augustus 1989

  
  25 augustus 1989

Maandelijkse boodschap van Onze Lieve Vrouw aan Marija Pavlovic voor de hele wereld: "Lieve kinderen! Ik vraag u om gebed. Door gebed, kleine kinderen, bekomt u vreugde en vrede. Door gebed wordt u rijker in Gods genade. Laat daarom, kleine kinderen, het gebed het leven zijn van ieder van u. Vooral roep Ik u op te bidden opdat zij, die ver van God zijn verwijderd, zich zouden mogen bekeren. Dan zullen onze harten rijker zijn omdat God zal heersen in de harten van alle mensen. Daarom, kleine kinderen, bid, bid, bid! Laat gebeden beginnen te heersen in de hele wereld. Dank om aan Mijn oproep gehoor te hebben gegeven."

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)