Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

2625 september 2000

  
  25 september 2000

Maandelijkse boodschap van Onze Lieve Vrouw aan Marija Pavlovic voor de hele wereld: "Lieve kinderen! Vandaag vraag Ik u uzelf te openen voor het gebed. Dat het gebed een vreugde mag worden voor u. Hernieuw het gebed in de familie en vorm gebedsgroepen. Op deze wijze zult u vreugde ervaren in het gebed en het samenzijn. Al diegenen die bidden en lid zijn van een gebedsgroep, staan met hun hart open voor Gods wil en getuigen vreugdevol van Gods liefde. Ik ben met u en draag u allen in Mijn hart en zegen u allen met Mijn Moederlijke Zegen. Dank om aan Mijn oproep gevolg te hebben gegeven."

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)