Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

2625 maart 1998

  
  25 maart 1998

Maandelijkse boodschap van Onze Lieve Vrouw aan Marija Pavlovic voor de hele wereld: "Lieve kinderen! Ook vandaag vraag Ik u om te vasten en te verzaken. Kleine kinderen, verzaak aan datgene wat u verhindert om dichter bij Jezus te komen. In het bijzonder vraag Ik u te bidden, omdat u enkel door het gebed uw wil kan overwinnen en de wil van God ontdekken, zelfs in de kleinste dingen. Door uw dagelijkse levensstijl, kleine kinderen, zult u voorbeelden en getuigen worden dat u leeft voor of tegen Jezus en zijn Wil. Ik wens dat u uitdragers van liefde wordt. Door liefde, kleine kinderen, zal men u als de Mijne herkennen. Dank om aan Mijn oproep gehoor te hebben gegeven."

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)