Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

2625 oktober 2000

  
  25 oktober 2000

Maandelijkse boodschap van Onze Lieve Vrouw aan Marija Pavlovic voor de hele wereld: "Lieve kinderen. Vandaag wens Ik Mijn moederhart voor u te openen en u te vragen om voor Mijn voornemens te bidden. Ik wens met u het gebed te hernieuwen en u op te roepen tot het vasten, dat ik wens aan Mij Zoon te schenken voor het komen van een nieuwe tijd, een tijd van lente. In dit jubileumjaar hebben velen hun harten voor Mij geopend en is de Kerk in Geest hernieuwd. Ik verheug Mij met u en dank God voor dit geschenk, en u, kleine kinderen, roep Ik op te bidden, bidden, bidden, tot het gebed een vreugde wordt voor u. Dank om aan Mijn oproep gehoor te hebben gegeven."

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)