Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

262 maart 2012

  
 

2 maart 2012

Maandelijkse boodschap van Maria aan Mirjana Dragicevic voor hen die Gods liefde nog niet kennen:

Lieve kinderen, door de onmetelijke liefde van God kom Ik onder u en blijf Ik u hardnekkig vragen om in de armen van Mijn Zoon te komen. Met een Moederlijk Hart smeek ik u hiertoe, Mijn kinderen, maar Ik heb u ook herhaaldelijk gewaarschuwd voor mijn bezorgdheid om hen, die niet tot de liefde van God zijn gekomen, op de eerste plaats te stelllen. Laat niet toe dat ze, door naar u en uw leven te kijken, niet bevangen zouden worden van een verlangen om Hem te leren kennen. Bid tot de heilige Geest opdat Mijn Zoon blijvend in u zou ingeprent staan. Bid dat u uitdragers van het goddelijk Licht kunt zijn in deze tijden van duisternis en zonder hoop. Dit is uw proeftijd. Ga mee met Mij met een Rozenkrans in de hand en met de liefde in het hart. Ik leid u naar Pasen toe in Mijn Zoon. Bid voor hen die Mijn Zoon heeft gekozen, opdat ze altijd door Hem en in Hem, de Hogepriester, zouden leven. Dank u!

www.medjugorje-bn.com