Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

2225 januari 1988

  
  25 januari 1988

Maandelijkse boodschap van Onze Lieve Vrouw aan Marija Pavlovic voor de hele wereld: "Lieve kinderen! Vandaag roep Ik opnieuw op tot een volledige bekering, wat moeilijk valt voor zij die niet voor God kiezen. God kan u alles verlenen wat u door Hem vraagt. Maar u zoekt Hem enkel op bij ziekte, problemen en moeilijkheden en denkt dan dat God ver van u is en naar u niet wil luisteren en uw gebeden niet wil aanhoren. Neen, lieve kinderen, niets in minder waar. Wanneer u ver van God bent, kunt u geen genaden krijgen omdat u deze niet met een oprecht geloof zoekt. Elke dag bid Ik voor u en wens Ik u dichter tot God te brengen, maar als u dit niet zelf wilt, hoe wilt u dan dat Ik het zou willen? Leg daarom uw leven in Gods handen. Ik zegen u allen. Dank om aan Mijn oproep gehoor te hebben gegeven."

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)