Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

2618 september 1986

  
  18 september 1986

Wekelijkse boodschap van Onze Lieve Vrouw aan Marija Pavlovic voor de parochie: "Lieve kinderen! Vandaag wens Ik u opnieuw te bedanken voor alles wat u voor Mij tijdens deze dagen hebt volbracht. Ik wens u vooral in Jezus' naam te bedanken, lieve kinderen, voor al uw opofferingen van de voorbije week. Lieve kinderen, u bent vergeten dat Ik offers van u wens zodat Ik kan helpen om satan weg te houden van u. Daarom vraag Ik opnieuw om uw offers in het bijzonder toe te wijden aan God. Dank om aan Mijn oproep gehoor te hebben gegeven."

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)