Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

2624 juni 1987: 's avonds voor de zesde verjaardag v

  
  24 juni 1987: 's avonds voor de zesde verjaardag van de verschijningen

Marija heeft de bedevaarders uitgenodigd om de Krizevac te beklimmen voor een verschijning om 23.30 uur. Een menigte van duizenden mensen volgde. Na het bidden van de rozenkrans zei Marija tegen de omstaanders dat de Gospa blij was, eerst voor iedereen bad en daarop haar zegen aan iedereen gaf.

Onze Lieve Vrouw gaf de volgende boodschap: "Lieve kinderen! Ik wens u te leiden op de weg naar de bekering. Ik verlang dat u de wereld bekeert en dat uw leven de anderen tot bekering aanzet. Val niet in ontrouw. Laat ieder van u zich volledig aan Mijn wil en de wil van God onderwerpen. Vanaf vandaag geef Ik u speciale genaden en in het bijzonder de gave van bekering. Laat ieder van u Mijn zegen bij zich dragen en de anderen tot echte bekering aansporen."

Hierop zei Marija Pavlovic: Door de Gospa heeft God ons vanavond deze gave geschonken. Voordat ze ons verliet, heeft Zij opnieuw een ogenblik over ons allen gebeden. Wij hebben tot Haar gebeden voor al onze noden, voor al uw noden, voor ieder van u hier aanwezig. Tot slot zei de Heilige Maagd: "Ga in Gods vrede".

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)