Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

223 juni 1983

  
  3 juni 1983

Vader Tomslav Vlasic heeft de gebedsgroep opgericht waar Maria op 25 mei heeft naar gevraagd. Jakov, Vicka en Ivanka vragen wat Zij van hem verwacht en of hij goed is begonnen. "Ja, het is goed. Laat hem voortdoen."

Wat moeten we doen opdat de overheid de parochiepriesters, die hun werk met liefde en geloof doen, niet zou wegzenden? "Bid en vast voor deze intentie. Wanneer het ogenblik daar is zal ik u vertellen wat te doen."

Moet Vader Tomislav de parochie tot gebed en vasten oproepen in de hoop dat de Kerk het bovennatuurlijke karakter van wat hier gebeurt zou erkennen? "Ja, dat is een goede wijze. Laat de parochie bidden voor deze gave en laat hen ook bidden voor de gave van de Heilige Geest zodat allen die hier komen die aanwezigheid van God zouden voelen."

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)