Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

jan

1719 december 1985

  
  19 december 1985

Wekelijkse boodschap van Onze Lieve Vrouw aan Marija Pavlovic voor de parochie: "Lieve kinderen! Vandaag roep Ik u op om uw naaste lief te hebben. Hoe meer u uw naaste liefhebt, des te meer u Jezus zult ervaren, vooral op Kerstmis. God zal u grote gaven verlenen als u zichzelf geeft aan Hem. Ik wens vooral de moeders op Kerstdag Mijn eigen Moederlijke Zegen te geven en Jezus zal de overigen zegenen met Zijn eigen zegen. Dank om aan Mijn oproep gehoor te hebben gegeven."

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)