Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

2225 september 2009

  
 

25 september 2009

Maandelijkse boodschap van Onze Lieve Vrouw aan Marija Pavlovic voor de hele wereld:

"Lieve kinderen, werk met vreugde en volharding aan uw bekering. Offer al uw vreugden en smarten op aan Mijn Onbevlekte Hart, zodat Ik u tot Mijn meest beminde Zoon kan leiden en u vreugde in Zijn Hart kan vinden. Ik ben met u om u te onderrichten en om u naar de eeuwigheid te leiden. Dank om aan Mijn oproep gehoor te hebben gegeven."

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)