Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

2625 oktober 2005

  
  25 oktober 2005

Maandelijkse boodschap van Onze Lieve Vrouw aan Marija Pavlovic voor de hele wereld: "Lieve kinderen! Geloof, bid en bemin en God zal u nabij zijn. Hij zal u de gave schenken van alle genaden die u bij Hem zoekt. Ik ben een geschenk voor u, omdat God Mij toelaat om van dag tot dag bij u te zijn en ieder van u met een onmetelijke liefde te beminnen. Open daarom, lieve kinderen, uw harten in gebed en nederigheid en wees getuigen van Mijn aanwezigheid. Uw hart zal vreugdevol denken aan de eeuwigheid. Ik ben met u en bemin u met een zachte liefde. Dank om aan Mijn oproep gehoor te hebben gegeven."

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)