Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

2624 april 1982

  
  24 april 1982

Over wat moet gedaan worden om meer genezingen te bekomen: "Bid! Bid! En geloof sterk. Zeg de gebeden die Ik u reeds heb vernoemd. Dit zijn het 7x het Onze Vader, 7 Weesgegroetjes, 7x het Glorie aan de Vader, gevolgd door de geloofsbelijdenis."

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)