Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

2614 augustus 1984

  
  14 augustus 1984

Deze verschijning was onverwacht. Ivan was thuis aan het bidden. Hierna maakt hij zich klaar om naar de kerk te gaan voor het avondgebed. Onverwacht verscheen Onze Lieve Vrouw aan hem en verzocht hem de mensen het volgende over te maken: "Ik zou het ten zeerste waarderen dat de mensen samen met Mij zouden bidden deze dagen, en ook strikt te willen vasten op woensdag en vrijdag en elke dag minstens een rozenkrans te bidden met de glorierijke, droeve en de blijde mysteries." Onze Lieve Vrouw vroeg deze boodschap met overtuiging te aanvaarden. Ze richtte Haar verzoek voornamelijk tot de parochianen en de gelovigen rondom Medjugorje.

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)