Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

262 november 2009: Allerzielen

  
 

2 november 2009: Allerzielen

Maandelijkse boodschap van Onze Lieve Vrouw aan Mirjana Dragecevic voor hen die Gods liefde nog niet kennen:

"Lieve kinderen, ook vandaag ben Ik onder u om u te leiden naar de weg die u zal helpen om Gods liefde te leren kennen, die liefde van God die u toeliet om Hem Vader te noemen en Hem als Vader te bevatten. Ik vraag u gemeend om in uw harten te kijken en te zien hoezeer u Hem bemint. Is Hij de laatste om lief te hebben? In beslag genomen door materiële zaken, hoe dikwijls hebt u Hem verraden, verloochend en vergeten? Mijn kinderen, misleid uzelf niet met wereldse dingen. Denk aan uw ziel, want deze is belangrijker dan uw lichaam: zuiver ze. Aanroep de Vader, Hij wacht op u. Kom terug tot Hem. Ik ben met u, omdat Hij Mij in Zijn genade zendt. Dank u."
Op de video is te zien dat er zich in de lucht een perfect kruis vormt [zie foto hieronder, genomen na de verschijning van 2 november jongstleden]. Op de video is dit kruis te zien op 9'47.