Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

jan

1725 december 2003: Kerstmis

  
  25 december 2003: Kerstmis

Maandelijkse boodschap van Onze Lieve Vrouw aan Marija Pavlovic voor de hele wereld: "Lieve kinderen! Ook vandaag zegen Ik u met Mijn Zoon Jezus in Mijn armen en draag Ik Hem, die de Koning van de Vrede is, bij u, opdat u Zijn vrede zou herkennen. Ik ben met u en hou van u allen, kleine kinderen. Dank om aan Mijn oproep gehoor te hebben gegeven."

Jakov Colo kreeg op 11 september 1998 te horen dat hij daags daarop zijn laatste dagelijkse verschijning zou krijgen. Sindsdien krijgt Jakov enkel nog een verschijning van Maria op Kerstmis. Zo was het ook dit jaar. De verschijning begon om 15.15 uur en duurde 8 minuten. Onze Lieve Vrouw gaf de volgende boodschap:

"Lieve kinderen! Vandaag, wanneer Jezus op een bijzondere wijze Zijn vrede tot u wenst te geven, vraag Ik u te bidden voor vrede in uw harten. Kinderen, zonder vrede in uw harten kunt u niet de liefde en de vreugde van de geboorte van Jezus voelen. Daarom, kleine kinderen, vraag Ik u heel speciaal om vandaag uw harten te openen en te beginnen met bidden. Enkel door het gebed en een volledige overgave zullen uw harten vervuld zijn met de liefde en de vrede van Jezus. Ik zegen u met Mijn Moederlijke Zegen."

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)