Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

261 maart 1984

  
  1 maart 1984

Wending in de verschijningen. Voortaan wordt er door Maria een wekelijkse boodschap gegeven aan Marija Pavlovic voor de parochianen: "Lieve kinderen! Ik heb deze parochie speciaal uitgekozen en Ik wens deze te leiden. Ik waak er over met liefde en Ik wil dat iedereen Mij toebehoort. Dank u om hieraan deze avond oproep te hebben gegeven. Ik wens dat u steeds bij Mij bent en nog meer bij Mijn Zoon. Ik zal voortaan een boodschap tot u richten op donderdag."

Tot Mirjana: "Bid en vast! Wanneer Ik zeg dat u moet bidden, denk dan niet dat u meer moet bidden, maar bid! Dat het geloof en het gebed in uw hart mogen opstaan."

Tot de kinderen: "Lieve kinderen! Vandaag vraag Ik u om met de familie de Bijbel te lezen. Plaats deze op een goed zichtbare plaats in de kamer zodat hij u steeds tot het gebed zou aanmoedigen! Laat iedereen op donderdag (Dag van de Eucharistie) zijn eigen manier vinden om te vasten. Laat rokers verzaken aan het roken en drinkers verzaken aan alcohol. Laat iedereen afzien van iets waarop men erg gesteld is."

Tot Jelena Vasilj: "Lees elke dag vr het Heilig Sacrament, hoofdstuk 6, vers 24-34 uit het Evangelie van Mattheus. Doe dit binnen het gezin wanneeer u verhindert bent om naar de kerk te komen."

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)