Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

262 november 2011: Allerzielen

  
 

2 november 2011: Allerzielen

Maandelijkse boodschap van Maria aan Mirjana Dragicevic voor hen die Gods liefde nog niet kennen:

"Lieve kinderen, de Vader heeft u niet aan uzelf overgelaten. Onmetelijk is Zijn liefde, de liefde die mij tot u brengt, om u te helpen Hem te kennen, zodat, door Mijn Zoon, ieder van u Hem "Vader" kan noemen, met de volheid van het hart, dat u één volk kan zijn in Gods familie. Vergeet echter niet, Mijn kinderen, dat u niet enkel voor uzelf in deze wereld bent, en dat Ik u niet enkel naar hier roep voor uw eigenbelang. Zij de Mij volgen denken aan hun broeders in Christus, zoals ze zichzelf zien en zij kennen het eigenbelang niet. Dat is waarom Ik wens dat u het licht van Mijn Zoon bent. Dat u al diegenen die er niet toe gekomen zijn om de Vader te kennen, aan hen allen die ronddolen in de duisternis, wanhoop, pijn en eenzaamheid, zou mogen verlichten, dat u voor hen de weg zou verlichten en dat u met uw leven hen de liefde van God kan tonen. Als u uw harten opent, zal Ik u leiden. Opnieuw vraag ik u: bid voor uw herders. Dank u."