Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

2228 augustus 1986

  
  28 augustus 1986

Wekelijkse boodschap van Onze Lieve Vrouw aan Marija Pavlovic voor de parochie: "Live kinderen! Mijn vraag is dat u in alles wat u doet een voorbeeld voor de anderen zou zijn, vooral in uw gebed en getuigenis. Lieve kinderen! Zonder u ben Ik niet bij machte om de wereld te helpen. Ik verlang dat u in alles met Mij meewerkt, zelfs in de kleinste dingen. Help Mij daarom, lieve kinderen, door uw gebed uit uw hart te laten komen en u volledig aan Mij te geven. Op deze wijze zal Ik u kunnen onderrichten en u leiden op de weg die Ik met u begonnen ben. Dank om aan Mijn oproep gevolg te hebben gegeven."

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)