Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

jan

1720 april 1984: Goede Vrijdag

  
  20 april 1984: Goede Vrijdag

Tot Jelena Vasilj: "U zou moeten vervuld zijn van vreugde. Vandaag is Jezus voor uw welzijn gestorven. Hij is nedergedaald ter helle en opende de deuren van het Paradijs. Laat vreugde in uw harten heersen! Het gebed is een gesprek met God. Bidden betekent de Heer horen. Bidden is voor Mij een dienst, omdat alle dingen daarna duidelijk worden. Door het gebed leert u het geluk kennen."

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)