Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

2625 oktober 2008

  
 

25 oktober 2008

Maandelijke boodschap van Onze Lieve Vrouw aan Marija Pavlovic voor de hele wereld:

"Lieve kinderen! Vandaag vraag Ik u in het bijzonder om te bidden voor Mijn intenties zodat u, door uw gebeden, satan kunt stoppen met zijn plannen voor deze wereld, die zich elke dag verder verwijdert van God, en die zichzelf in de plaats van God stelt en alles vernietigt wat mooi en goed is in de zielen van ieder van u. Daarom, lieve kinderen, wapen u zelf met gebeden en vasten, zodat u er zich van bewust bent hoezeer God u bemint en opdat u Gods wil zou uitdragen. Dank om aan mijn oproep gehoor te hebben gegeven."

Boodschap van Onze Lieve Vrouw is ongewoon krachtig

De mensen die Maria's boodschappen volgen in Medjugorje weten dat Maria's laatste boodschap van 25 oktober ongewoon krachtiger was dan Haar andere boodschappen: "...in het bijzonder roep Ik u op om te bidden voor Mijn intenties, zodat u door uw gebeden, satans plan voor deze wereld, die zich elke dag verder verwijdert van God, helpt stoppen."

Het was de eerste keer dat Onze Lieve Vrouw de naam "satan" vermeld, sinds 25 juli 2005. En er is de dramatische opname van de laatste verschijning aan Mirjana Dragicevic (zie 2 oktober), waar Mirjana, vooral naar het einde toe, veel weent. De maskers vallen af. We zien de recessie in de financiële wereld, waar satan uiterst actief is. Ongetwijfeld zullen de maskers blijven afvallen, dit maakt deel uit van de zuivering, maar hoedt u voor het kwade, want zoals de maskers zullen afvallen, zo zal eveneens het kwade toenemen. Dingen naken. Maak in gebed de juiste keuze.

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)