Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

2221 februari 1985

  
  21 februari 1985

Boodschap van Onze Lieve Vrouw tot Marija Pavlovic voor de parochie: "Lieve kinderen! Elke dag nodig Ik u uit, u en uw gebeden in de parochie te hernieuwen, maar u aanvaardt dit niet. Vandaag vraag Ik u voor een laatste maal! Nu is het vasten en u als parochie kunt Mijn boodschappen uit liefde naleven. Doe u dat niet, dan wens ik niet langer boodschappen te geven voor deze parochie. God staat Mij dit toe. Dank om aan Mijn oproep gehoor te hebben gegeven."

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)