Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

262 oktober 2008

  
 

2 oktober 2008

Maandelijkse verschijning van Maria aan Mirjana Dragicevic voor diegenen die Gods liefde nog niet kennen:

Om vijf uur deze ochtend was het in Medjugorje lichtjes aan het regenen, maar toen de pelgrims zich een beetje later op hun weg begaven naar het Cenacolo, hield de regen op. De pelgrims kwamen van overal en het gebouw was tot de nok gevuld. Mirjana kwam tegen iets voor negen uur aan en knielde voor het beeld van Onze Lieve Vrouw. Men kon de tranen van haar gelaat zien lopen terwijl zij wachtte op Maria's verschijning. Mirjana's gebed werd geleidelijk aan intenser. Ze hield het hoofd naar beneden en haar ogen gesloten. Meerdere malen ademde zij diep in en rilde haar lichaam lichtjes. Zo diep was haar verlangen naar Maria. Het is verbazend om zien hoe bij de verschijning haar houding overgaat in een opgericht hoofd, open armen en een lichte glimlach op het gelaat. Hierop maakt zij, uit respect voor Onze-Lieve-Vrouw, een buiging met het hoofd en ziet men haar lippen bewegen en haar hoofd meerdere malen knikken.

Hierop zei Maria het volgende:

"Lieve kinderen, opnieuw roep Ik u op tot geloof. Mijn Moederhart wenst dat uw hart openstaat, zodat Haar Hart tot het uwe kan zeggen: geloof. Mijn kinderen, enkel het geloof zal u de sterkte verlenen in de beproevingen van het leven. Het zal uw ziel hernieuwen en de wegen naar de hoop openen. Ik ben met u. Ik verzamel u rondom Mij omdat Ik u wens te helpen, zodat u uw naaste kan helpen het geloof te ontdekken, dat de enige vreugde en geluk van het leven is. Dank u."

Onze Lieve Vrouw zegende alle aanwezigen en hun meegebrachte religieuze voorwerpen. Opnieuw vroeg Zij om te bidden voor de priesters, vooral in deze tijden.


Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)