Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

2225 februari 1989

  
  25 februari 1989

Maandelijkse boodschap van Onze Lieve Vrouw aan Marija Pavlovic voor de hele wereld: "Lieve kinderen! Vandaag nodig Ik u uit tot het gebed met het hart. Tijdens dit seizoen van genade wens Ik dat ieder van u met God is verenigd, maar zonder onophoudelijk gebed kunt u de schoonheid en de grootsheid van de genade die Hij u schenkt niet ervaren. Vul daarom ten allen tijde, kleine kinderen, uw harten met zelfs de kleinste gebeden. Ik ben met u en hou onophoudelijk de wacht over uw hart dat aan Mij is geschonken. Dank om aan Mijn oproep gehoor te hebben gegeven."

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)