Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

2225 december 1982: Kerstmis

  
  25 december 1982: Kerstmis

De verschijning van Onze Lieve Vrouw aan Mirjana duurde 45 minuten. Mirjana zegt dat ze zich altijd de woorden van Maria zal blijven herinneren.

"Nu dient u zich tot God te keren met het geloof zoals elk ander persoon. Ik zal aan u verschijnen op uw verjaardag en u zult moeilijkheden ondervinden tijdens uw leven. Mirjana, Ik heb u gekozen, Ik heb u al het essentile toevertrouwd. Ik heb u vele erge dingen getoond. Nu moet u dit met moed dragen. Dank aan Mij en denk aan de tranen die Ik hiervoor moet laten. U moet moedig blijven. U hebt spoedig de boodschappen begrepen. Nu moet u begrijpen dat Ik moet weggaan. Wees moedig."

Mirjana zei later dat Maria haar gedurende een maand voorbereidde op deze verschijning. Zoals een moeder heeft Onze Lieve Vrouw haar uitgelegd dat haar taak was volbracht en ze voldoende informatie had ontvangen. Omdat Mirjana vertelde dat haar gesprekken met Maria zo nodig waren voor haar ziel, beloofde Onze Lieve Vrouw haar dat zolang ze dicht bij God zou blijven, haar zou helpen en steeds bij haar zou zijn om haar hulp te verlenen in haar moeilijkste momenten. Maar nu diende ze terug te keren tot het normale dagelijkse leven zoals elk meisje van haar leeftijd.

Het was Mirjana's droevigste Kerstmis ooit. Met deze laatste verschijning had ze het gevoel alsof ze het mooiste uit haar leven was verloren. Onze Lieve Vrouw kende haar pijn en vrolijkte haar op en bad met haar. Ze vroeg Mirjana om te zingen en God te prijzen. Mirjana bad "Gegroet, Heilige Koningin", het gebed dat ze altijd bad toen ze alleen was met Onze Lieve Vrouw.

Zoals Onze Lieve Vrouw haar had gewaarschuwd was de eerste maand na de laatste verschijning ook Mirjana's moeilijkste maand. Ze had depressies, vermeed de mensen en sloot zich op in haar kamer waar ze wachtte op Onze Lieve Vrouw. Ze weende en schreeuwde het uit en toch voelde ze Haar aanwezigheid. Ze wachtte geduldig op haar verjaardag.

Zij die Mirjana kennen zeggen, dat sinds haar laatste verschijning, Mirjana ineens meer volwassen werd niet alleen innerlijk, maar ook uiterlijk naar de anderen toe. Onze Lieve Vrouw was blijkbaar haar beste onderwijzeres.

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)