Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

2631 juli 1986

  
  31 juli 1986

Wekelijkse boodschap van Onze Lieve Vrouw aan Marija Pavlovic voor de parochie: "Lieve kinderen! Haat geeft aanleiding tot meningsverschillen en brengt niemand iets op. Ik roep altijd op tot harmonie en vrede. Handel met liefde, lieve kinderen, vooral op de plaatsen waar u leeft. Laat de liefde steeds uw enige werktuig zijn. Verander alles wat satan wenst te vernietigen en te bezitten door uw liefde voor het goede. Enkel op deze wijze behoort u Mij volledig toe en ben Ik bekwaam om u te helpen. Dank om aan Mijn oproep gehoor te hebben gegeven."

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)