Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

jan

172 juli 2011

  
 

2 juli 2011

De verschijning van vandaag aan Mirjana vond plaats aan het Blauwe Kruis rond 10 uur, maar bedevaarders trokken er al heen van 10 uur gisterenavond. Er werden de hele nacht Rozenkransen gebeden en liederen gezonden. Ondanks een beetje stofregen, bleven de bedevaarders en gingen ze door met bidden en zingen, als voorbereiding op de komst van de Koningin van de Vrede. Mirjana kwam kort na acht uur ter plaatse en trachtte op adem te komen en te bedaren, terwijl ze wachtte op Maria. Onze Lieve Vrouw kwam rond 8.45 uur en de verschijning duurde zo'n vijf minuten.

Wat volgt is de boodschap van Maria aan Mirjana Dragecivic voor hen die Gods liefde nog niet kennen:

"Lieve kinderen, vandaag roep ik u op tot een moeilijke en pijnlijke stap voor uw eenheid met Mijn Zoon. Ik roep u op tot een volledige bekentenis en belijdenis van uw zonden, tot zuivering. Een onzuiver hart kan niet in Mijn Zoon en met Mijn Zoon zijn. Een onzuiver hart kan de vruchten van liefde en eenheid niet geven. Een onzuiver hart kan de dingen niet rechtzetten en rechtvaardigen. Het is geen voorbeeld van de schoonheid van Gods liefde voor hen die dit hart omringen en voor hen die er niet toe gekomen zijn om die liefde te kennen. U, Mijn kinderen, verzamel u rondom mij, vol enthousiasme, verlangen en verwachtingen en Ik smeek de Goede Vader om, door de Heilige Geest, Mijn zoon, geloof in uw gezuiverde harten te plaatsen. Mijn kinderen, gehoorzaam mij, begeef u op weg met Mij."

Toen Onze Lieve Vrouw wegging, toonde Zij aan Haar linkerzijde de duisternis en aan Haar rechterzijde een Kruis omgeven door gouden licht.

Mirjana gelooft dat Onze Lieve Vrouw het verschil tussen een zuiver en een onzuiver hart wou aantonen. Mirjana zei ook dat Onze Lieve Vrouw alle religieuze artikelen zegende en bad voor de priesters.