Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

jan

1722 augustus 1985

  
  22 augustus 1985

Wekelijkse boodschap van Onze Lieve Vrouw aan Marija Pavlovic voor de parochie: Lieve kinderen! Vandaag verwittig ik u dat God u wenst beproevingen te zenden die u kan overwinnen door gebed. God test u door het dagelijkse werk. Bid dat u vreugdevol elke beproeving doorstaat, want uit alle beproevingen van God komt u meer open te staan voor Hem en benadert u Hem met liefde. Dank om aan Mijn oproep gehoor te hebben gegeven."

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)