Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

jan

1725 december 1989: Kerstmis

  
  25 december 1989: Kerstmis

1. Maandelijkse boodschap van Onze Lieve Vrouw aan Marija Pavlovic voor de hele wereld: "Lieve kinderen! Vandaag zegen Ik u in het bijzonder met Mijn Moederlijke Zegen en kom voor u bij God tussen zodat Hij u de gave van bekering met het hart zou schenken. Reeds jaren roep Ik u en maan Ik u aan tot een diep geestelijk leven, in alle eenvoud, maar u bent zo koud. Daarom vraag Ik u, kleine kinderen, om de boodschappen in alle ernst te aanvaarden en te leven, zodat uw ziel niet bedroefd zou zijn wanneer Ik niet meer bij u ben en Ik u niet langer leiden kan zoals kinderen in hun onveilige eerste stappen. Lees daarom, kleine kinderen, elke dag de boodschappen die ik u heb gegeven en zet deze om in uw leven. Ik hou van u en roep u daarom allen op naar de weg van de redding met God. Dank om aan Mijn oproep gehoor te hebben gegeven."

2. Maria verschijnt aan Ivan op de Podbrdo tijdens Kerstnacht. De nachtelijke sfeer van de verschijning was, volgens velen, buitengewoon. Ivan beschrijft dat Maria gouden kledij droeg, met het kindje Jezus in Haar armen, en omringd door drie engelen. Na zoals gebruikelijk over iedereen te hebben gebeden, gaf Zij de volgende boodschap: "Lieve kinderen! Zie Mijn Zoon in Mijn armen. Ik wil u vragen licht voor allen te zijn. Tijdens het komende jaar nodig Ik u opnieuw uit om de boodschappen na te leven. Het zijn boodschappen van vrede, gebed, bekering, boete en geloof. Lieve kinderen, uw moeder vraagt geen woorden, maar daden. Uw moeder wil u helpen en zal u de kracht geven om door te gaan. Vanavond wens Ik u te zeggen: wees verheugd."

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)