Medjugorje kerk

Medjugorje België en Nederland

Medjugorje Maria

feb

2225 mei 1997

  
  25 mei 1997

Maandelijkse boodschap van Onze Lieve Vrouw aan Marija Pavlovic voor de hele wereld: "Lieve kinderen! Vandaag nodig Ik u uit om God te eren en in Gods naam heilig te zijn in uw harten en in uw leven. Kleine kinderen, wanneer u in de heiligheid van God bent, is Hij met u en schenkt Hij u de vrede en de vreugde die enkel van Hem komt door gebed. Daarom, kleine kinderen, hernieuw het gebed in uw families, en uw harten zullen Gods heilige naam eren en de Hemel zal heersen in uw harten. Ik ben dicht bij u en kom voor u tussen bij God. Dank om aan Mijn oproep gehoor te hebben gegeven."

Chris De Bodt (www.medjugorje-bn.com)